Kva er ein smartby?

Ålesund samarbeider med FN og fleire andre norske kommunar for å sikre berekraftig by- og regionsutvikling.

  • Det er klimakrise og FN har med dei sytten berekraftsmåla gitt verda ein felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringane.
  • Ein del av FN sitt arbeid med berekraft er verdas største byutviklingsprogram, United Smart Cities. Nye Ålesund, Sula og Giske er den første byregionen i Noreg som fekk vere med i dette programmet.
  • Ålesund har også fått utfordringa med å bli verdas andre lab for utvikling av smarte og berekraftige byar.  I laben skal partnarane finne smarte løysingar for å gi folk berekraftig livskvalitet. Du kan lese meir om laben her. 

Kva er ein smart by?

Ålesund kommune er med i nettverket Smarte Byer Norge som definerer ein smart by slik:

«Ein smart by/kommune bruker digital teknologi og innovative metodar for å gjere kommunen betre for innbyggarane og kommunen meir produktiv.»

Nettverket skal drive fram berekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å kople folk saman på tvers av fag, bransjar, organisasjonar og næringsliv.

Det er kostnadsfritt og uforpliktande å vere med i nettverket

Vegkart for smarbyen

Asker, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Narvik, Stavanger, Trondheim og Ålesund har på initiativ frå DOGA (Design og arkitektur Norge), Smartbyene og Nordic Edge utarbeidd ein vegvisar med åtte prinsipp som skal hjelpe norske kommunar og fylkeskommunar med å prioritere fokus og retning for smartbyarbeidet.

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn (PDF, 3 MB).