Kva er ein smartby?

Kva er ein smartby?

Ålesund samarbeider med FN og fleire andre norske kommunar for å sikre berekraftig by- og regionsutvikling.

  • Det er klimakrise og FN har med dei sytten berekraftsmåla gitt verda ein felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringane.
  • Ein del av FN sitt arbeid med berekraft er verdas største byutviklingsprogram, United Smart Cities. Nye Ålesund, Sula og Giske er den første byregionen i Noreg som fekk vere med i dette programmet.
  • Ålesund har også fått utfordringa med å bli verdas andre lab for utvikling av smarte og berekraftige byar.  I laben skal partnarane finne smarte løysingar for å gi folk berekraftig livskvalitet. Du kan lese meir om laben her. 

Kva er ein smart by?

Ålesund kommune er med i nettverket Smarte Byer Norge som definerer ein smart by slik:

«Ein smart by/kommune bruker digital teknologi og innovative metodar for å gjere kommunen betre for innbyggarane og kommunen meir produktiv.»

Nettverket skal drive fram berekraftig smartbyutikling og innovasjon ved å kople folk saman på tvers av fag, bransjar, organisasjonar og næringsliv.

Det er kostnadsfritt og uforpliktande å vere med i nettverket

Til toppen