Framtidslaben Norge - United Future Lab Norway

Framtidslaben Norge - United Future Lab Norway

Ålesund har Nord-Europas einaste FN-smartbylab der dei samarbeider med FN og fleire andre norske kommunar for å sikre berekraftig by- og regionsutvikling.

Framtidslaben Norge er ein del av FNs smartbyprogram United for Smart Sustainable Cities implementeringsprogram. Laben ligg i hjartet av kompetanseklynga på Sunnmøre, på NTNU Campus Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Framtidslaben fungerer som eit partnarskap av aktørar frå offentleg sektor, akademia og næringsliv som saman ønsker å få fart på berekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FN si berekraftsmåling, peikar lab og partnarar ut satsingsområde og prosjekt som kan bidra til dette.  

Globalt nettverk

Gjennom medlemskapet i U4SSC ip er Framtidslaben Norge ein del av eit globalt nettverk der byar drar vekslar på kvarandres kunnskap og styrkar for å finne berekraftige og smarte løysingar. Framtidslaben er etablert og drifta av Ålesund kommune, men er avhengig av partnarane sine bidrag definert i partnaravtalar.

I filmen nedanfor fortel ordførar Eva Vinje Aurdal presenterer Ålesund kommunes tankar rundt berekraft og Framtidslaben. Den er laga av KS i anledning eit topp-politisk møte i februar 2020.

Kva er ein smart by?

Ålesund kommune er med i nettverket Smarte Byer Norge som definerer ein smart by slik:

«Ein smart by/kommune bruker digital teknologi og innovative metodar for å gjere kommunen betre for innbyggarane og kommunen meir produktiv.»

Nettverket skal drive fram berekraftig smartbyutikling og innovasjon ved å kople folk saman på tvers av fag, bransjar, organisasjonar og næringsliv.

Det er kostnadsfritt og uforpliktande å vere med i nettverket.

FNs nettverk for smarte og berekraftige byar

Nye Ålesund saman med Sula og Giske, er den første byregionen i Norge som er tatt opp i FN-nettverket U4SSC - United for Smart and Sustainable Cities.

I tillegg er det etablert eit samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center og datterselskapet Augment City ved Campus i Ålesund. Saman skal dei utvikle eit simuleringsverktøy for berekraftig by- og regionsutvikling.

Offshore Simulator Centre (OSC) har brukt 10 år på utvikling av avanserte simuleringsløysingar for offshore-industrien. I simulatorane kan ein vise store mengdar kompliserte data på ein måte som er både intuitivt og lettare forståeleg. No skal denne teknologien også brukast i eit smart by-konsept.

Gjennom nettverket, har eit team av internasjonale og lokale ekspertar samla inn data for å utvikle smartbyprofilen - ein analyse av regionens ståstad knytt til bruken av smart teknologi.

Her er eit lite utdrag av kva dei har funne: City_Snapshot_Alesund_Norway (PDF, 2 MB)(PDF)

Verification report from U4SSC/Her er rapporten. (PDF, 2 MB)

Meir informasjon

Sjå Framtidslaben Norge si nettside Framtidslaben Norge si nettside (unitedfuturelab.no) for å finne oppdatert informasjon.

Sjå vidoeoar frå partnartreff og liknande på Framtidslaben sin YouTubekanal der du finn videoar .

Fleire artiklar om Ålesundregionen og smartbynettverket

 

Ta kontakt

Til toppen