Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Ålesund framtidslab - U4SSC ip

Framtidslaben Norge - United Future Lab Norway

Framtidslaben Norge  har fått eigen nettside. Gå inn på alesundframtidslab.no for å finne oppdatert informasjon.

United Future Lab Norway has it's own website - please go to alesundframtidslab.no for updated English information.

Framtidslaben Norge er ein del av FNs smartbyprogram United for Smart Sustainable Cities implementeringsprogram. Laben ligg i hjartet av kompetanseklynga på Sunnmøre, på NTNU Campus Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Framtidslaben er den andre i verda som FN er ein del av. Den første er i Wien.

Framtidslaben fungerer som eit partnarskap av aktørar frå offentleg sektor, akademia og næringsliv som saman ønsker å få fart på berekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FN si berekraftsmåling, peikar lab og partnarar ut satsingsområde og prosjekt som kan bidra til dette.  

Gjennom medlemskapet i U4SSC ip er Framtidslaben Norge ein del av eit globalt nettverk der byar drar vekslar på kvarandres kunnskap og styrkar for å finne berekraftige og smarte løysingar. Framtidslaben er etablert og drifta av Ålesund kommune, men er avhengig av partnarane sine bidrag definert i partnaravtalar.

Her er den førebelse rapporten frå U4SSC. (PDF, 2 MB)

English

United Future Lab Norway is part of UNs smart city program  United for Smart Sustainable Cities implementation program (U4SSC ip). The lab is situated in the main cluster of expertise in Sunnmøre, at the Norwegian Maritime Competence Centre (NMK) on the university Campus NTNU in Ålesund(map).

United Future Lab is organized as a partnership of participants from public sectors, academia, industry and commerce who want to accelerate sustainable development. Based on the UN’s sustainability measurement, the lab and the partners will point out contributing priority areas and projects.

Through the membership in U4SSC ip, the Future Lab takes part in a global network where cities in the world exchange their knowledge and strengths to find sustainable and smart solutions. The Future Lab is established and operated by the municipality of Ålesund but is also depending on contributions from partners as defined in partnership agreements.

Preliminary verification report from U4SSC. (PDF, 2 MB)

 

Framtidslab

 

Ta kontakt / Contact:

Til toppen