Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Ålesund framtidslab - U4SSC ip

Ålesund framtidslab/Aalesund Futurelab - U4SSC ip

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bildeÅlesund framtidslab - U4SSC ip er ein del av FNs smartbyprogram United for Smart Sustainable Cities implementeringsprogram.  Laben ligg i hjartet av kompetanseklynga på Sunnmøre, på NTNU Campus Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundvegen 340 (kartlenke). Framtidslaben er den andre i verda som FN er ein del av. Den første er i Wien.

Ålesund framtidslab fungerer som eit partnarskap av aktørar frå offentleg sektor, akademia og næringsliv som saman ønsker å få fart på berekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FN si berekraftsmåling, peikar lab og partnarar ut satsingsområde og prosjekt som kan bidra til dette.  

Gjennom medlemskapet i U4SSC ip er Ålesund framtidslab ein del av eit globalt nettverk der byar drar vekslar på kvarandres kunnskap og styrkar for å finne berekraftige og smarte løysingar. Framtidslaben er etablert og drifta av Ålesund kommune, men er avhengig av partnarane sine bidrag definert i partnaravtalar.

English:

Aalesund Futurelab - U4SSC ip (United for Smart Sustainable Cities implementation program) is part of the UN’s smart city program. The lab is situated in the main cluster of expertise in Sunnmøre, at the Norwegian Maritime Competence Centre (NMK) on the university Campus NTNU in Ålesund(map).

Aalesund Futurelab is organized as a partnership of participants from public sectors, academia, industry and commerce who want to accelerate sustainable development. Based on the UN’s sustainability measurement, the lab and the partners will point out contributing priority areas and projects.

Through the membership in U4SSC ip, Aalesund Futurelab takes part in a global network where cities in the world exchange their knowledge and strengths to find sustainable and smart solutions. The Futurelab is established and operated by the municipality of Ålesund but is also depending on contributions from partners as defined in partnership agreements.

Meir om laben/more about the lab

Ta kontakt/Contact:

framtidslaben@alesund.kommune.no

Partnarar i framtidslaben/Partners at the lab (05.02.19)

 • ACO
 • Asplan Viak
 • Atea
 • Augment City/OSC (Offshore Simulation Center)
 • Avento
 • BDO
 • Bodø kommune
 • COWI
 • Digernes Næringspark
 • Ekornes
 • Fagerlia videregående skole
 • Gagn
 • Giske kommune
 • Haram Næring og Innovasjon
 • Helse Møre og Romsdal
 • Høgskulen i Volda
 • Kremmergaarden v/Handelshuset Rønneberg
 • Kystverket
 • Mørenett
 • Møre og Romdal arkitektforening (MAF)
 • Møre og Romdal fylkeskommune
 • NExTdigital
 • Norconsult
 • NORCE (Norwegian Research Centre)
 • NMK Eiendom
 • NTNU
 • 62 grader Nord
 • SINTEF Ålesund
 • Sparebanken Møre
 • Statens vegvesen - Region Midt
 • Sykkylven kommune
 • Tafjord Kraft
 • ÅKP AS
 • Ålesund kommune
 • Ålesund parkering
 • ÅRIM

Framtidsrådet

Det er vald ei gruppe som skal rådgi administrasjonen av framtidslaben i vegval og prioriteringar. I 2020 har framtidsrådet ein representant frå kvar av desse partnarane:

 • Digernes næringspark
 • Augment City/OSC
 • Sparebanken Møre
 • BDO
 • Tafjord Kraft
 • NTNU
 • Elevar frå Fagerlia videregående skole (to elevar)
 • Ålesund kommune
 • 62 grader Nord
 • Norconsult

Ålesund kommune er også representert i rådet.

Observatørar:

 • Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge

Følg oss på Facebook for jamlege oppdateringar!

Fleire artiklar om framtidslaben i Ålesund

Til toppen