Gang- og sykkelveg Grønebelgveien

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar på Ellingsøya.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Kva?

Vi skal etablere gang- og sykkelveg på 400 m langs den sørlege delen av Grønebelgvegen i tilknytting til skule og fotballbane. Samtidig vil det bli etablert nytt overvassystem for vegen og gateprofilen blir avretta/forbetra. 

Kvifor?

Med etablering av gang- og sykkelveg her vil vi sikre mjuke trafikantar som skal til skule og fritidsaktivitetar. 

Dette er eit av fleire trafikksikkerheitsprosjekt som er delfinansiert av tilskotsmiddel frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kor?

Når?

Prosjektet hadde oppstart i mars og er delt inn i fire byggetrinn. Planlagt ferdigstilling av prosjektet er ved utgangen av desember.

Kven?

Entreprenør: Internt - VGA Produksjon ytre 

Prosjektleiar: Einar Mar Johannesson  

Meir informasjon 

Reguleringsplan for Hoffland II: