Haramsøy skule - mellombygg

Haramsøy skule - mellombygg

Det skal byggast et mellombygg på to etasjar med et bruttoareal på ca. 1200 kvm, inkludert nye garderobar til gymnastikksal.

 

Skule. Illustrasjon. - Klikk for stort biletellustrasjon av nytt skolebygg ved Haramsøy skule. Consto Midt-Norge avd. Ålesund

 

Kva bygger vi?

  • Prosjekt tittel: Haramsøy skule- mellombygg 
  • Byggested: Haramsøya  
  • Bruttoareal:  1200 m2 
  • Planlagt oppstart: April 2022 
  • Kostnadsramme: 87,6 MNOK
  • Entrepriseform: Totalentreprise 

Det skal byggast et mellombygg på to etasjar med et bruttoareal på ca. 1200 kvm, inkludert nye garderobar til gymnastikksal.

Mellombygget skal sikre en fullklimatisert forbindelse mellom barneskolebygningen og ungdomsskolebygningen. Mellombygget skal oppnå ZEB-O og BREEAM- NOR sertifiserast med nivå Good. Bygget skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslepp for materialar for utvalde bygningsdelar på minimum 20 % i forhold til referansebygg.

Funksjoner i mellombygget er blant annet bibliotek, amfi, musikkrom, garderobar, administrasjon, lærararbeidsplassar og personalarealer. 

Følg bygginga, sjå webkamera

Når skal prosjektet vere ferdig?

  • Planlagt oppstart på byggeplass: April 2022 
  • Planlagt ferdigstillelse: September 2023 

Kven er ansvarleg? 

  • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Hanne Helgesen  
  • Totalentreprenør: Consto Midt- Norge AS  
Til toppen