Berekraftsmåla

Berekraftsmåla

FNs berekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Berekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til menneske som lever i dag, utan å øydelegge framtidige generasjonars moglegheiter til å dekke sine. Berekraftsmåla reflekterer dei tre dimensjonane i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde 

   FN-sambandet sin nettstad kan du sjå alle mål og delmål, laste ned grafikken på norsk og finne lenker til vidare lesing.

Til toppen