Bærekraftsmåla

Bærekraftsmåla

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til mennesker som lever i dag, uten å øydelegge framtidige generasjonars moglegheiter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterar dei tre dimensjonane i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Klikk for stort bilde   

FN-sambandet sin nettstad kan du sjå alle mål og delmål, laste ned grafikken på norsk og finne lenker til vidare lesing.

Til toppen