Handlings- og økonomiplan med budsjettkontrollar

Handlings- og økonomiplanen er kommuneplanen sin handlingsdel og skal synleggjere korleis satsingsområde og overordna mål frå kommuneplanen sin samfunnsdel vert prioritert og følgt opp i økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027

Andre relevante dokumenter: 

Gjeldande handlings- og økonomiplan

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2021 — 2024

Tidlegare handlings- og økonomiplanar

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 — 2024
Handlings- og økonomiplan for 2020 (korrigert)

Budsjettkontrollar

2022
Kvartalsrapport for Ålesund kommune, 31.mars 2022

2021
Månadsrapport for Ålesund kommune, januar 2021
Månadsrapport for Ålesund kommune, februar 2021
Kvartalsrapport for Ålesund kommune, 31. mars 2021
Forenkla månadsrapport for Ålesund kommune, april 2021
Forenkla månadsrapport for Ålesund kommune, mai 2021
Tertialrapport for Ålesund kommune, 31. august 2021
Forenkla månadsrapport for Ålesund kommune, september 2021
Forenkla månadsrapport for Ålesund kommune, oktober 2021

2020
Tertialrapport for Ålesund kommune, 30. april 2020
Tertialrapport for Ålesund kommune, 31. august 2020
Budsjettkontroll for Ålesund kommune, oktober 2020