Fag- og handlingsplanar

Fag- og handlingsplanar er utarbeidd for å ivareta eit bestemt fagområde eller tema. Dei skal beskrive utfordringane på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategiar for å nå måla, samt forslag til tiltak for å oppnå de ønskte målsetjingane.

Filtrere

Til toppen