Fag- og handlingsplanar

Fag- og handlingsplanar

Det utarbeides og revideres en rekke fagplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter. Disse er normalt gjeldende i en fireårs-periode.

Det vil komme mer informasjon her etterhvert som planverket for den nye kommunen blir utarbeidet og vedtatt. 

Til toppen