Fag- og handlingsplanar

Fag- og handlingsplanar

Det er ei rekke fagplanar og handlingsplanar som blir utarbeidde innanfor dei ulike fag- og tenesteområda som kommunen forvalter. Desse er normalt gjeldande i ein fireårs-periode.

Det vil kome meir informasjon her etter kvart som planverket for den nye kommunen blir utarbeided og vedtatt. 

Planar

Trafikksikkerhetsplan

Språkbruksplan

Til toppen