Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Fag- og handlingsplanar

Fag- og handlingsplanar

Det er ei rekke fagplanar og handlingsplanar som blir utarbeidde innanfor dei ulike fag- og tenesteområda som kommunen forvalter. Desse er normalt gjeldande i ein fireårs-periode.

Det vil kome meir informasjon her etter kvart som planverket for den nye kommunen blir utarbeided og vedtatt. 

Planar

Trafikksikkerhetsplan

Til toppen