Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Årsmeldingar

Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmelding 2020

Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Ålesund kommune

Årsmelding 2019

Årsmeldinga inneheld informasjon om årsrekneskapen og kommunen si drift i året som gjekk. Årsmeldinga blir vedtatt av kommunestyret, normalt i siste møte før sommaren.

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldinane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020

Til toppen