Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Årsmeldingar

Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmelding 2020

Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Ålesund kommune

Årsmelding 2019

Årsmeldinga inneheld informasjon om årsrekneskapen og kommunen si drift i året som gjekk. Årsmeldinga blir vedtatt av kommunestyret, normalt i siste møte før sommaren.

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldinane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020

Til toppen