Årsmeldingar

Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmelding 2019

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldinane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020

Til toppen