Årsmeldingar

Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmelding 2019

Årsmeldinga inneheld informasjon om årsrekneskapen og kommunen si drift i året som gjekk. Årsmeldinga blir vedtatt av kommunestyret, normalt i siste møte før sommaren

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldinane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020

Til toppen