Pollenvarsel for Ålesund

Her finn du daglege oppdateringar om korleis pollennivåa bevegar seg rundt om i kommunen - og kva område det kan vere lurt å halde seg unna viss du er skikkeleg plaga av pollenallergiar.

Pollensesongen er i gang og no testar vi ei teneste med lokalt pollenvarsel for Ålesund kommune.

Sjekk pollenkart 

Kart med lokalt pollenvarsel

Sjekk pollenvarsel

Pollenvarsel over fire stader i Ålesund

Få pollenvarsel på mobilen

Det er også utvikla ein app for dette pollenvarselet, som er tilgjengeleg både for iPhone og Android. Appen er:

  • gratis for alle
  • har søkbart pollenvarsel på lokasjon
  • gir moglegheit for dagleg varsel for favorittlokasjonar

Last ned, test ut og gi gjerne tilbakemelding direkte i appen.

Om tenesta

Tenesta er utvikla gjennom eit pilotprosjekt samen med oppstartsbedrifta Airmine.

Varselet er basert på data frå satellittbilete, pollenmålarar på bakken, vêrdata og topografiske kart. Les meir om Airmine og den tekniske løysinga på Armine sine nettsider. Tenesta er enno under utvikling, gi gjerne tilbakemelding til support@airmine.ai

Ålesund kommune håpar at betre varsling skal gjere det enklare for allergikarar å planlegge både medisinering og aktivitetar i pollensesongen.

Ansvarleg for tenesta

Innovasjonsstøtte