Undervisning utan introduksjonsprogram

Har du ikkje rett til å delta i introduksjonsprogrammet, kan du likevel ha rett til undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Dette er det Vaksenopplæringa i Ålesund kommune som er ansvarleg for.  Ta kontakt på telefon 70 16 25 60 eller på e-post til  voksenopplaeringen@alesund.kommune.no

Alle søknader om deltaking i introduksjonsprogrammet blir behandla ved virksomheita. Du er sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med avdeling Flyktning dersom du har generelle spørsmål om ordninga, eller lurer på om du har rettigheiter til program.