Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Familieinnvandring/familiegjenforeining

Familieinnvandring/familiegjenforeining

Ålesund kommune kan rettleie og følge opp personar som er gjenforent med familie som har budd i Ålesund/Norge i mindre enn fem år.

Tilbodet gjeld personar som vil få rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogrammet og/eller som har familie som bur her og allereie er i gang med introduksjonsprogrammet.

Dette gjeld følgande grupper:

  • Familiegjenforente til personar med flyktningstatus eller som har fått opphald på anna grunnlag i Ålesund kommune.
  • Familiegjenforente med personar som er overføringsflyktningar som er busette i Ålesund kommune.
  • Familiegjenforente med personar som er, og tidlegare har vore einsege mindreårige i kommunen.
Til toppen