Byte kommune som flyktning

Det er den første busettingskommunen som har ansvar for tilbod og rettleiing om bustad, introduksjonsprogram, helse, økonomi, skole, barnehage og andre tilbod.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Ålesund kommune blir kontakta av mange flyktningar som ønsker å flytte hit frå ein annan kommune innanfor dei første fem åra etter første busetting. Dette blir kalla sekundærbusetting.
 
Ålesund kommune fører ein streng politikk rundt sekundærbusetting, og vil i dei aller fleste tilfella avvise ei slik busetting.  
 
Kommunen kan vurdere å akseptere flytting frå andre kommunar dersom vedkomande har ei sterk tilknyting til kommunen. Eksempel på dette kan vere om nær familie bur i Ålesund. Nær familie betyr kjernefamilie som ektefelle, registrert partner og felles barn.