Du kan hjelpe

Du kan hjelpe

Har du ledig bustad eller vil du vere frivillig? Her finn du meir informasjon. 

Har du ledig bustad til flyktningar? 

Ålesund kommune held på å kartlegge bustadar som kan passe til busetting av flyktningar. Kommunen vil ta kontakt dersom det er behov for å leige bustaden din.

Registrer deg og bustaden din

Ønsker du å hjelpe som frivillig? 

Frivilligsentralane har oppretta ei arrangørside på Friskus. Det vil hjelpe oss å få ei oversikt over kven vi har med på laget. Døme på oppgåve som kan trengast hjelp til er:

  • fadder/støtteperson
  • praktisk hjelp
  • språkhjelp/oversetter
  • hjelp til å bli kjent i lokalsamfunnet

Meld deg til å hjelpe

Til toppen