Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Valgstyret

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg.

I henhold til valgloven fastsetter bystyret hvem som er kommunens valgstyre. Valgstyret er personidentisk med formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.

Det politiske sekretariatet i Ålesund kommune er valgsekretariat.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119