Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale i ditt nærmiljø du kan bruke på valgdagen. Vi gjør oppmerksom på at du kan velge det stemmestedet som passer deg best innenfor Ålesund kommune.

Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119