Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forhåndsstemming

Ved stortings- og sametingsvalg kan du forhåndsstemme i Norge fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september 2017.

Tidligstemmegivning

Du kan stemme fra 1. juli 2017 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.
I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til Servicetorget på rådhuset for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemmegivning

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 8. september.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. Oversikt over stemmestedene finner du på valglokaler.no med lokaler under forhåndsvalget og lokaler på selve valgdagen.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Stemming hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller på forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme den siste uken før valget. For å søke kan du enten ringe oss på tlf 99416298 eller 94539927, eller send oss en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Frist for å søke om hjemmestemming er søndag 3. september.

Tider og steder for forhåndsstemming 2017

Sted

Tid

Ålesund rådhus, Servicetorget 10. august - 8. september:
Mandag-fredag: kl. 09.00-15.30
Moa Amfi Nord 14. august - 8. september:
Mandag - fredag: kl. 11.00-18.00
Lørdag 26. august og 2. september: kl 11.00-15.30
NTNU 30. og 31. august kl 10.00-14.00
Ålesund sykehus 4. - 7. september:
Mandag - torsdag kl 11.00-16.00
På helse- og sosialinstitusjoner    

Alle som ønsker kan møte opp og avgi forhåndsstemme ved følgende institusjoner på angitt tidspunkt.

 • Aspøy omsorgssenter: 28. august kl. 13-15
 • Blindheim omsorgssenter: 24. august kl. 10-12
 • Borgundheimen
  30. august kl. 12-13
 • Emblem boligstiftelse for eldre
  30. august kl. 14-15
 • Fredheim aldersboliger:
  31. august kl. 13-14
 • Hatlane omsorgssenter: 23. august kl. 13-15
 • Klipra seniorsenter: 28. august kl. 12-15
 • Moa aldersbolig
  30. august kl. 10-11
 • Sanitetshjemmet: 23. august kl. 10-12
 • Skarbøvik omsorgssenter: 28. august kl. 10-12
 • Spjelkavik omsorgssenter: 24. august kl. 11-14
 • Volsdalen bokollektiv: 29. august kl. 14-15
 • Åse sjukeheim: 23. august kl. 10-13

 

Om forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du ved stortingsvalget få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti du vil stemme på.

Slik forhåndsstemmer du

  1. Møt opp i valglokalet.
  2. Ha med legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdato og bilde, eksempel: pass, førerkort, bankkort) og eventuelt valgkort (ikke krav om å ha med valgkortet).
  3. Spør valgfunksjonæren om du lurer på noe.
  4. Gå til valgavlukket.
  5. Ta den listen du vil gi din stemme til (stemmesedelen) og gjør eventuell(e) retting(er).
  6. Brett stemmeseddelen sammen slik at listens navn og eventuelle endringer kommer på innsiden av bretten.
  7. Gå til valgfunksjonæren og oppgi navn og vis fram legitimasjon.
  8. Du holder fram stemmeseddelen med stempelfeltet opp slik at valgfunksjonæren kan stemple den.
  9. Valgfunksjonæren sjekker om du står i manntallet. Står du i kommunens manntall krysser funksjonæren av i manntallet for avgitt stemme og du legger seddelen direkte i forseglet urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet.
  10. Står du i en annen kommunes manntall får du utlevert en stemmeseddelkonvolutt. Du legger stemmeseddelen, etter at den er stempla, i konvolutten og limer den igjen. Valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagkonvolutt og limer konvolutten igjen. Du legger deretter konvolutten i en forsegla urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet. Konvolutten sendes til den kommunen hvor du er manntallsført.
  11. Finnes du ikke i noe manntall eller du tidligere har avgitt forhåndsstemme, skjer det samme som er beskrevet i punkt nr. 10. Konvolutten behandles senere av valgstyret som avgjør om stemmegivningen kan godkjennes.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119