Val i Haram

Sjølv om kommunedelinga ikkje skjer før 1. januar 2024 skal det i 2023 gjennomførast to val i noverande Ålesund, som om kommunen allereie var delt i Haram kommune og Ålesund kommune.

Her er all informasjon for Haram 2024 om kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023