Godkjende listeforslag for Haram kommune

I møte den 25. mai 2023 har valstyre Haram godkjent følgande vallister ved kommunestyrevalet 2023 for valperioden 2023-2027:

 

Valstyret sitt vedtak kan klagast på med heimel i vallova § 6-8. Klage må settast fram innan onsdag den 7. juni 2023 og kan sendast til postmottak@alesund.kommune.no