Godkjende listeforslag for Ålesund kommune

I møte den 25. mai 2023 har valstyre Ålesund godkjent følgande vallister ved kommunestyrevalet 2023 for valperioden 2023-2027:


Valstyret sitt vedtak kan klagast på med heimel i vallova § 6-8. Klage må settast fram innan onsdag den 7. juni 2023 og kan sendast til postmottak@alesund.kommune.no