Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Smittevern og val

Smittevern og val

Det skal vere trygt å stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle vallokale.

Vi oppfordrar så mange som råd til å førehandsstemme ved årets val, dette for å minske smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Regjeringa har laga ei rettleiing for smittevern i samband med valgjennomføring. Ålesund kommune følger denne ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalet.

Oppsummering av innhaldet i rettleiaren:

  • Valet kan gjennomførast
  • Ingen sjuke kan vere i stemmelokala, men det skal leggast til rette for at alle får stemt
  • Kontaktreduserande tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunane må sørge for godt reinhald og god hygiene

Regjeringa si rettleiing om smittevern under valet

Ekstra tilrettelegging

Om du ikkje ynskjer å gå inn i eit vallokale eller har behov for ekstra tilrettelegging, kan du stemme frå bilen. Då kjem 2 stemmemottakarar ut til deg med valsetlar og urne, og du kan få stemt ute på parkeringsplassen.

Men vi har og eit rom i lokalet vårt på Moa helsehus (der biblioteket haldt til tidlegare), som er meir skjerma. Ring og avtal tid, og vi hjelper deg. Smittevern og all anna tilrettelegging er særleg ivaretatt.

Til toppen