Viktig informasjon om korona

Slik stemmer du

Slik stemmer du

Måndag 13. september er det stortings- og sametingsval. Du kan førhandsstemme frå 10. august til 9. september.

For å stemme ved stortingsvalet og sametingsvalet må du ha stemmerett.

Les om kven som har stemmerett her 

Tidlegstemming frå 1. juli

Veljarar som ikkje kan stemme i førehandsstemmeperioden eller på valdagen, kan tidlegstemme frå 1. juli og fram til førehandsstemminga tar til.

I Ålesund kommune kan du tidlegstemme ved følgjande stader:

Førehandsstemming frå 10. august

Frå og med 10. august til og med 10. september kan du førehandsstemme i alle vallokale i heile landet. Dersom du stemmer i ein annan kommune enn der du har bustadsadresse, blir stemma sendt til heimkommunen din (der du er registrert busett i folkeregisteret per 30. juni).

Ikkje mogleg å stemme fleire gongar
Dersom du har førehandsstemt kan du ikkje stemme på nytt på valdagen. Du kan heller ikkje førehandstemme fleire gongar.

Informasjon om vallokale, opningstider og førehandsstemming på institusjonar blir lagt ut på denne sida i løpet av våren.

Stemme på valdagen

Valdagen for stortings- og sametingsvalet 2021 er måndag 13. september. 

På valdagen kan du berre stemme i heimkommunen din, altså der du er registrert busett i folkeregisteret per 30. juni.

Informasjon om vallokale og opningstider på valdagen finn du her

Hugs legitimasjon

Det er ikkje nødvendig å ta med valkort for å stemme, men du må ta med legitimasjon.

Legitimasjonen må innehalde namn, fødselsdato og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilde.

Les meir om legitimasjon og valkort 

Til toppen