Viktig informasjon om korona

Legitimasjon og valkort

Legitimasjon og valkort

Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både ved førehandsstemming og på valdagen.

Det er ikkje tilstrekkeleg å oppgi namn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel vere pass, førarkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annan type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneheld namn, fødselsdato og bilde.

Du får valkortet ditt digitalt

Ved stortingsvalet 2021 får du tilsendt valkortet ditt digitalt. Personar som har reservert seg mot digital post frå det offentlege vil framleis få valkortet på papir.

Du treng ikkje å ta med valkortet for å stemme, men det går raskare å stemme dersom du har det med.

Til toppen