Styringsdokument

Styringsdokument

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet og skal vere førande for utviklinga og forvaltinga av arealressursane i kommunen. Den består av ein samfunnsdel, ein arealdel og ein handlingsdel.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Budsjett, økonomi- og handlingplan

Budsjett for 2020 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2020 – 2024 for Ålesund kommune viser korleis kommunen skal følgje opp dei mål, strategiar og prioriteringar som er nedfelt i intensjonsavtalen, og dei vedtak som er gjort i det nye kommunestyret . Sentralt i arbeidet med å bygge den nye kommunen står fellesnemnda sitt vedtak om at FN sine 17 berekraftsmål skal ligge til grunn for utviklinga av nye Ålesund kommune.

Lenka "Framsikt" tar deg vidare til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

Til toppen