Politisk plattform

Seks politiske parti har drøfta seg fram til ein avtale om felles politisk plattform for Ålesund kommune 2020 - 2023. Ap, Sp, KrF, MDG, SV og V har samla seg om plattforma, og utgjer eit knapt fleirtal i kommunestyret når dei stemmer likt.

Sjå kor mange representantar dei enkelte partia har og kven som er gruppeleiarar

Plattforma til det politiske fleirtalet har følgjande kapittel:

 1. Økonomistyring og drift
 2. Miljø og berekraftig utvikling
 3. Opplæring og oppvekst
 4. Kultur, idrett og friluftsliv
 5. Helse og omsorg
 6. Lokaldemokrati og utvikling av lokalsamfunn og bysentrum
 7. Arbeidsgjevarpolitikk
 8. Næringspolitikk
 9. Samferdsel
 10. Inkludering - motverke utanforskap
 11. Investeringar i perioden

Her kan du lese utdjupande om kva den politiske plattforma går ut på: Politisk plattform 2020-2024 (PDF, 985 kB)