Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Eva Vinje Aurdal

Ordførar

Eva Vinje Aurdal - Klikk for stort bileteEva Vinje AurdalEva Vinje Aurdal er ordførar i Ålesund. Ho vart vald 24.10.2019 i det konstituerande møtet til kommunestyret. Vervet er for 4 år og det er på heiltid.
 

Eva Vinje Aurdal var også ordførar i valperioden 2015 – 2019.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett som vald medlem.

Ho er rettsleg representant for og skriv under på vegne av kommunen i alle tilfelle der mynde ikkje er tildelt andre.

Ho kan avgjere saker som ikkje er prinsipielle og som kommunestyret har gitt fullmakt til.

Til toppen