Prosess fram mot 2024

Prosess fram mot 2024

Dette er planen for etablering av to nye kommunar. Følg arbeidet i kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund

Tidsplan for kommunedeling, val og etablering

September 2022

Tilsetting av prosjektleiarar i begge kommunane og kommunedirektør Haram.

01.09.2022

Desember 2022

Administrativ styringsstruktur i dei nye kommunane må vere klar.

01.12.2022

31. mars 2023

Frist for innlevering av listeforslag til vala.

31.03.2023

1. april 2023

Siste frist innplassering alle tilsette i dei to nye kommunane.

01.04.2023

Juni 2023

Politisk styringsstruktur behandla i kommuneutvala.

01.06.2023

11. september 2023

Kommunestyre- og fylkestingsval.

11.09.2023

Oktober 2023

Konstituering av kommunestyre i kommunane Haram og Ålesund.

01.10.2023

1. januar 2024

Etablering av Haram kommune og Ålesund kommune.

01.01.2024
Til toppen