Møte i kommuneutval Haram

Møte i kommuneutval Haram

Tirsdag den 30. august er det nytt møte i kommuneutval Haram, då står fleire store saker på sakskartet.

Fleire personar rundt eit møtebord - Klikk for stort bilete Ålesund kommune  

Møtet skal vere på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg og utvalet skal behandle desse sakene:

  • Interkommunalt samarbeid og eigarskap ved deling av Ålesund kommune
  • Prinsippavklaringar for IKT ved kommunedeling
  • Prinsippfråsegn for deling av Ålesund kommune
  • Uttale frå Ålesund kommune til høyring om forslag til endringar i valforskrifta
  • Uttale frå Ålesund kommune til høyring av utkast til forskrifter om gjennomføring av deling av Ålesund kommune
  • Delegering av mynde - tilsetting av kommunedirektørar og anna nøkkelpersonell for Haram 2024 og Ålesund 2024

Fullstendig møteinformasjon finn du her

Kommuneutval Haram er leia av Siv Katrin Ulla (Ap)

Meir informasjon om prosessen som har vore og skal vere, står på samlesida om kommunedeling.

Til toppen