Kommuneutvala skal ta stilling til politisk styringsmodell

Kommuneutvala skal ta stilling til politisk styringsmodell

Torsdag 19. januar er det klart for årets første kommuneutvalsmøter.  

Tre kvinner ved eit møtebord - Klikk for stort bileteKommuneutval Haram møtest på ID-Huset i Brattvåg Jon Åge Giske Andersen

På sakslista står mellom anna politiske styringsmodellar for dei to nye kommunane, og orientering om status i kommunedelingsprosjektet.  

Saksliste Kommuneutval Haram 

  • Justert møteplan for kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund for 2023 

  • Løvsøy Industrihus AS - kommunal eigarpost 

  • Politisk styringsstruktur i Haram 2024 - frå valperioden 2023 – 2027 

  • Kommunedeling - Organisering av kulturskoletilbodet frå 2024 

Orientering  

  • Politikontakt for Ålesund kommune om behov for ungdomsklubb i Brattvåg v/ politioverbetjent Ingrid Korsnes Hildre 

  • Status kommunedeling - v/prosjektleiar Anders Norvald Hammer   

Saksliste Kommuneutval Ålesund 

  • Justert møteplan for kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund for 2023 

  • Politisk styringsmodell for Ålesund 2024 

  • Kommunedeling - Organisering av kulturskoletilbodet frå 2024 

Orientering

  • Status kommunedeling, samt status etter møte med statsråden 12.1. - v/prosjektleiar Regine Bruteig 

Begge møta vert strøyma på kommune-TV.
I møteplan 2023 finn du sakspapir til begge utvalsmøta.

Til toppen