Kommunenamn og medlemmar til to kommuneutval

Kommunenamn og medlemmar til to kommuneutval

Torsdag 16. juni vart det bestemt i kommunestyret å opprette to utval som skal behandle saker som gjeld førebuing og etablering av Haram kommune og Ålesund kommune frå 01.01.2024. Namn på kommunane er òg bestemt. 

Kart-illustrasjon - Klikk for stort bileteKart over Ålesund kommune. Kommunedelen Haram er markert med grøn farge. 

Namna på dei to kommunane skal vere Ålesund kommune og Haram kommune. I samsvar med vedtak i kommunestyremøte 19.05.22, sak 58/22 skal Ålesund kommune ha 47 medlemmer i kommunestyret. Haram kommune skal ha 27 medlemmer i kommunestyret. Endringane skjer frå kommunestyra sine konstituerande møte i oktober 2023.

Oppnemning av medlem til to kommuneutval

Dei to utvala har funksjonstid fram til dei nye kommunestyra er konstituert oktober 2023. Det skal vere 11 medlemmar i kommuneutval Haram og 11 i Ålesund, og varamedlemmar. 


Medlemmar i Ålesund kommuneutval:

Faste medlemmar:

 • Anne Berit Støyva Emblem, A (leiar)
 • Geir Ove Leite, A
 • Sindre Nakken, A
 • Thorbjørn Fylling, Frp
 • Rolf-Magne Asbjørnsen, Frp
 • Jessica Gärtner, H
 • Frode Andresen, H
 • Monica Molvær, H (nestleiar)
 • Randi Asbjørnsen, Ålesundslista
 • Helga Krogsæter Ytrebø, Sp
 • Jarle Hauge Steffenssen, MDG

Vara medlemmar:

 • Hans Endre Sæterøy, V
 • Ester Walgermo, KrF
 • Håkon Lykkebø Strand
 • Janet Roelofs, Sp
 • Nils Petter Sjøholt, PP
 • Anders Lindbeck, SV
 • Merete Nykrem, PDK
 • Janita Kvistad, Rødt
 • Tore Hovland, Ålesundslista

Medlemmar til Haram kommuneutval:

Faste medlemmar: 

 • Emil Korsnes, Ap
 • Siv Ulla, Ap (leiar)
 • Cine Austnes, Frp (nestleiar)
 • Ole Petter Aarsund, Frp
 • Lisa Alvestad, Sp
 • Vebjørn Krogsæter, Sp
 • Ann Mari Skarbø, SV
 • Adrian Holmeset, Ålesundslista
 • Kathrine Beite, H
 • Audun Tennfjord Mikaelsen (H)
 • Åge Vikestrand, KrF

Vara medlemmar:

 • Joakim Skaar, MDG
 • Heidi Bjurbeck, Rødt
 • Paul Johny Gundersen, Frp
 • Randi Frisvoll, KrF
 • Guttorm Kjerstad, Sp
 • Caroline Grønli, Frp
 • Johan Gjendemsjø, PDK
 • Elin Grete Vatnehol, A
 • Eivind Davik, Sp


Praktisk informasjon om kommuneutvala

Kommuneutvala kan opprette arbeidsutval. Desse skal ha minimum 3 medlemmar. I vedtaket stod det óg at når Stortinget har fatta vedtak om deling vert kommuneutval Haram gitt mynde til å iverksette prosessen med å tilsette prosjektleiar/kommunedirektør for nye Haram. Kommunedirektøren stiller administrativ støtte til disposisjon for utvalet. Mynde til tilsetting av kommunedirektør vert avklart i delingsforskrifta.

Sjå vår samleside om kommunedeling for informasjon om framdrift med meir. 

Til toppen