Haram kommuneutval og Ålesund kommuneutval hadde møte

Haram kommuneutval og Ålesund kommuneutval hadde møte

Dei geografiske utvala som skal førebu etablering av Haram kommune og Ålesund kommune frå 1.1.2024 hadde tysdag 16. august første møte etter ferien. Møta var på rådhuset i Ålesund og starta med felles orientering i bystyresalen. 

Kart-illustrasjon - Klikk for stort bileteKart over Ålesund kommune. Kommunedelen Haram er markert med grøn farge.

Kommuneutval Haram har hatt eitt møte før, 23. juni, medan dette var det første møtet for kommuneutval Ålesund.

Her er opptak frå fellesmøtet. 

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal ønskte velkommen og orienterte om status og framdriftsplan for kommunedelinga.

Personalsjef Roar Reiten informerte om det pågåande arbeidet med å rekruttere kommunedirektør til Haram kommune.

To saker er felles for begge utvala: 

  • Mandat for kommuneutval Haram og kommuneutval Ålesund. Mandat for prosjektleiarane. 
  • Kommunedeling – justering av forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og velferdsgode.

Sakene blei behandla i dei separate møta, og vedtaka går som uttale til formannskapet - som igjen skal innstille til kommunestyret. Protokollane vil bli publisert på Innsyn under dei enkelte utvala 

Kommuneutval Ålesund er leia av Anne Berit Støyva Emblem (Ap). Her er oversikt over andre medlemmar og fullstendig sakliste.

Siv Katrin Ulla (Ap) leiar kommuneutval Haram, og her er oversikt over medlemmar og sakliste der.

Meir informasjon om prosessen som har vore og skal vere, står på samlesida om kommunedeling.

Til toppen