Desse blir prosjektleiarar for kommunedeling

Desse blir prosjektleiarar for kommunedeling

Dei nye prosjektleiarane for kommunedeling er klare. Petter Sortevik er prosjektleiar for oppretting av Haram 2024, og Regine Bruteig er prosjektleiar for Ålesund 2024. 

Dame og mann ser mot kamera - Klikk for stort bileteRegine Bruteig og Petter Sortevik Ålesund kommune  
Ein er inne i rekrutteringsløp for ny kommunedirektør/prosjektleiar for Haram kommune. Rekrutteringsutvalet vil truleg fatte ei avgjerd innan utgangen av 23. september. For å sikre framdrift i eit stramt tidsløp vil Petter Sortevik vere prosjektleiar for Haram 2024. Petter har vore konstituert avdelingsleiar for arbeidsgivaravdelinga, HR,  i Ålesund kommune. Han var og ansvarleg for seksjon for personal- og organisasjonsutvikling i tidlegare Haram kommune.

Regine Bruteig er tilsett som prosjektleiar for Ålesund 2024. Ho er frå før tilsett som rådgivar i vatn og avløp.  Begge prosjektleiarane rapporterer direkte til kommunedirektøren. 
 

-    Eg er veldig glad for at begge prosjektleiarane har takka ja til å bidra i arbeidet med kommunedelinga. Det er viktig at vi har nok ressursar til  for å holde oppe framdrifta. Det blir ein krevjande prosess, og det er viktig at vi har flinke folk med på laget, seier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal. 

Delprosjekt innanfor ulike fagområde

Tre  menn og to kvinner ser inn i kamera. - Klikk for stort bileteDelprosjektleiarar: Frå venstre Roar Reiten, Lars Fylling, Kariann Bigseth, Helge Veum og Dagrun Lorgen Jensen. Ålesund kommune    
I tillegg er det oppretta delprosjekt som har eigne prosjektleiarar, desse er: 
•    HR Roar Reiten
•    Økonomi Lars Fylling
•    IKT Helge Veum
•    Politisk sekretariat  Dagrun Lorgen Jensen
•    Avtalar/samarbeid  Kariann Bigseth

Sjå eiga samleside for kommunedeling. 

Til toppen