Nyheiter om kommunedeling

Møte i kommuneutval Haram

Tirsdag den 30. august er det nytt møte i kommuneutval Haram, då står fleire store saker på sakskartet.  

Møte i kommuneutval Ålesund

Fleire store saker står på sakskartet når kommuneutvalet for Ålesund frå 1.1.2024 skal ha møte førstkomande torsdag, altså 25. august.

Haram kommuneutval og Ålesund kommuneutval hadde møte

Dei geografiske utvala som skal førebu etablering av Haram kommune og Ålesund kommune frå 1.1.2024 hadde tysdag 16. august første møte etter ferien. Møta var på rådhuset i Ålesund og starta med felles orientering i bystyresalen.  

Er du den nye kommunedirektøren for nye Haram?

Nye Haram kommune søkjer ein tillitsskapande og samlande kommunedirektør med innsikt, forståing og interesse for samspelet mellom politikk, fag og administrasjon. Vi ser etter ein leiar som involverer dei tilsette, tar avgjerdsler og har god gjennomføringskraft. Den nye kommunedirektøren må vere ambisiøs på kommunen sine vegne, og skal bidra med entusiasme og nye idear.  

Første møte i Kommuneutval Haram

I kommunestyremøtet den 16. juni vart det vedteke å opprette to utval som skal behandle saker som gjeld førebuing og etablering av Haram kommune og Ålesund kommune frå 1.1.2024. Allereie førstkomande torsdag, den 23. juni, har Kommuneutval Haram sitt første møte.

Kommunenamn og medlemmar til to kommuneutval

Torsdag 16. juni vart det bestemt i kommunestyret å opprette to utval som skal behandle saker som gjeld førebuing og etablering av Haram kommune og Ålesund kommune frå 01.01.2024. Namn på kommunane er òg bestemt. 

Regjeringa føreslår at gamle Haram blir ny kommune

  Tysdag 3. mai blei det kjent at regjeringa vil fremje forslag for Stortinget om at Ålesund kommune skal delast, og at gamle Haram kommune blir eigen kommune. 

Svar til kommunal- og distriktsdepartementet om kommunedeling

Måndag 21. mars fekk Ålesund kommune eit brev frå Kommunal- og distriktsdepartementet. Dei viser til kommunen sin søknad frå 18. mars om kommunedeling og behov for supplerande informasjon.  No er svaret sendt over til frå Kommunal- og distriktsdepartementet og vi legg ut både brevet og svaret frå kommunen. 

Kommunedeling og grensejustering

Ålesund kommunestyre har vedtatt å søkje om deling av kommunen og ei justering av kommunegrensa.  

Resultat frå folkeavstemming om kommunedeling

Endeleg resultat frå folkeavstemminga er no klart. 3 642 ønsker Haram utskilt som eigen kommune, medan 1 434 ønsker at Haram fortsatt skal vere ein del av Ålesund kommune.
Til toppen