Nyheiter om kommunedeling

Vedtok delingsbudsjett for etablering av to nye kommunar

Torsdag 27. oktober vart det avhalde kommunestyremøte i Ålesund rådhus. Ei av sakene som vart tatt opp var delingsbudsjettet for den kommande kommunedelinga, der ein skal etablere Haram 2024 og Ålesund 2024, samt avvikle eksisterande Ålesund kommune.  

Nye overordna administrative strukturar klar

25. oktober var det nye møte i kommuneutvala for Haram og Ålesund. På sakslistene sto saker, som delingsbudsjettet, og ein ny overordna administrativ struktur for Haram 2024.   

Direkte møte mellom Ålesund og kommunalkomiteen på Stortinget

Som einaste kommune i landet i tillegg til Oslo får Ålesund direkte taletid til kommunalkomiteen mandag. Tema er kommunedeling.  Og du kan sjå via «Stortings-TV».

Budsjett og utgifter ved kommunedeling

Torsdag kom statsbudsjettet med kva regjeringa foreslår å dekke av kostnadane til Ålesund og tre fylkeskommunar. Ålesund kommune har klar ei førebels utrekning av kva kommunedelinga vil koste.  

Nye møte i kommuneutvala for Haram og Ålesund

Torsdag 6. oktober klokka 09.00 er det møte både i kommuneutval Haram (KUH) og kommuneutval Ålesund (KUÅ). 

Hammer tilsett som kommunedirektør for Haram

Eit einstemmig kommuneutval Haram har tilsett Anders Norvald Hammer som kommunedirektør for Haram 2024.

Nytt møte i kommuneutval Haram

Fredag den 23. september er det igjen klart for møte i Kommuneutval Haram. Møtestad er Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg.

Desse blir prosjektleiarar for kommunedeling

Dei nye prosjektleiarane for kommunedeling er klare. Petter Sortevik er prosjektleiar for oppretting av Haram 2024, og Regine Bruteig er prosjektleiar for Ålesund 2024. 

Kommunestyret førebur deling

Sørsida Utvikling, vassbehandlingsanlegget i Fremmerholen og ymse saker om deling av Ålesund kommune. Dette står på sakskartet til kommunestyret torsdag 15. september.

Sju vil bli kommunedirektør i Haram kommune

Sju personar har søkt stillinga som kommunedirektør i Haram kommune 2024.  
Til toppen