Nyheiter om kommunedeling

Kva skjer no når kommunedelinga er på pause?

Delinga av noverande Ålesund kommune er anslått å koste 237 millionar kroner. Dette er kostnadar som allereie no har begynt å vise seg. Å sette ein stopp i arbeidet no, gjer ein for å sikre at det ikkje vert brukt pengar som skulle vore brukt på tenester til innbyggarane.

Kommunedeling sett på vent

Kommunestyret har vedtatt full stopp i kommunedelinga. Arbeidet kan ikkje fortsette før finansieringa er avklart. 

Kommunestyret følger opp kommunedeling i ekstraordinært møte

I etterkant av kommuneleiinga sitt møte med statsråd Gjelsvik, har ordføraren kalla inn til nytt møte i kommunestyret. Møtetid er torsdag 26. januar, klokka 14. Det vert gjennomført digitalt, og kan dermed berre sjåast på kommune-TV.

Årets første møte i kommuneutvala

Fleire orienteringar, ei stadfesting av politisk styringsform og mogleg vertskommunesamarbeid om kulturskule var blant sakene i utvalsmøta torsdag formiddag.

Kommuneutvala skal ta stilling til politisk styringsmodell

Torsdag 19. januar er det klart for årets første kommuneutvalsmøter.  

Kommunestyret ber om stopp i delinga utan sikra finansiering

Torsdag 5. januar var det møte i Ålesund kommunestyre. Det var berre ein sak på agendaen, utgiftsdekning til kommunedelingsprosessen.

Ekstraordinært kommunestyremøte om kommunedeling

Det er kalla inn til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 5. januar. Det er berre ei sak som skal opp, at det ikkje er kome ei avklaring om utgiftsdekning til kommunedelingsprosessen.

Formannskapet ber om stopp i kommunedelinga

I årets første formannskapsmøte orienterte Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal om kommunedelinga, og fortalte at departementet framleis ikkje hadde avklart om kostnadane ved kommunedeling kom til å bli dekt.

Kommuneutvala samde om vertskommunesamarbeid

Torsdag 24. november møttest kommuneutvala for siste gong i år. Møtet for Haram kommuneutval var på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg og møtet for Ålesund kommuneutval var i formannskapssalen på rådhuset i Ålesund. 

Kommuneutvalsmøter i Haram og Ålesund 24. November

Torsdag 24. November er det planlagt møte i kommuneutvala for Ålesund og Haram. Utvala skal mellom anna handsame fleire saker knytt til organisering og plassering av kommunale teneste.  
Til toppen