Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgivande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til behandling. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Innbyggarane sin medverknad i kommunale avgjerdsprosesser er ein viktig del av eit levande lokaldemokrati. Ungdom er ofte underrepresentert i folkevalde organ og for å sikre at vedtak ikkje vert gjort før konsekvensar for dei gruppene det gjeld  er vurdert, er det nødvendig at ungdom får uttale seg. Lovfesta medverknadsordningar skal sikre ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom og bidreg til at sakene vert betre opplyste.

Ungdomsrådet har 11 medlemar. Ungdomsrådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei unge.

Dei 11 medlemane og 13 varamedlemane kjem frå alle kommunedelane. Valperioden for ungdomsrådet er 2 år.

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for ungdomsråd.

Til toppen