Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for personar med funksjonsnedsetting er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for personar med funksjonsnedsetting, til handsaming. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Alle saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Rådet for personar med funksjonsnedsetting kan sjølv ta opp saker som vedkjem funksjonshemma i kommunen.

Rådet har 11 medlemmar og 13 varamedlemmer valde i rekkefølgje. 

Regjeringa har laga ei omfattande rettleing for råda for personar med funksjonsnedsetting.

 
 

Til toppen