Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
 
Clear
     
 

Møteplan 2021

Møteplan 2021
UtvalJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer kulturtilskot22
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer prisar og gåver11
Arbeidsmiljøutval1726292801
Arbeidsutval for eigarmelding070412
Arbeidsutval for forskrift og gebyrregulativ 202107, 21, 31
Arbeidsutval for samarbeid med frivillige om drift av leikeplassar09
Arbeidsutval for språkbruksplanen
Arbeidsutval frå komite for oppvekst - næringsstrategi05, 15, 222408
Arbeidsutval komite for helse og omsorg - vikarpool04, 17, 29
Arbeidsutval komite helse og omsorg - tenesteutvikling og nyskaping28
Arbeidsutval KTMS for gebyr
Beredskapsråd28
Eigarskapsutval03, 10, 201830272529
Eldrerådet030314190915061001
Fellesnemnd nye Ålesund
Havneråd for Ålesundsregionens havnevesen
Havnerådet17072710
Havnestyret18011210211301, 22
Klagenemnda -2322
Komite for helse og omsorg180801, 222607302715, 29
Komite for kultur og medborgarskap180801, 22260407302715, 29
Komite for oppvekst180801, 222607302715, 29
Komite for teknisk, miljø og samferdsel180801, 222607302715, 29
Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik030920012911, 22
Kommunedelsutvalet Ellingsøy011520032011, 2313
Kommunedelsutvalet Hessa, Skarbøvik og Aspøy210314202211, 24
Kommunedelsutvalet Indre Borgund250214202211, 24
Kommunedelsutvalet Nordøyane281021012011, 2302
Kommunedelsutvalet Nørvøy, Nørvasund og Hatlane200915181511, 23
Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft281115032311, 2502
Kommunedelsutvalet Skodje261521022011, 1715
Kommunedelsutvalet Spjelkavik, Åse og Lerstad19, 270414312811, 18
Kommunedelsutvalet Vatne og Tennfjord021013022011, 22
Kommunedelsutvalet Ørskog041521022011, 2408
Kontrollutvalet2803, 172826012001
Koordineringsnemnd politisk leiargruppe04, 11, 18, 2501, 08, 1501, 08, 15191007, 14, 2109, 16, 3006, 20, 2704, 08, 11, 18
Leiarforum kommunedelsutval131102
Oppgåveutval - ordførarkjede
Oppgåveutval - Revidering av politiske reglement10, 17, 2407, 1426
Oppgåveutval - satsar for politikergodtgjersle
Partssamansett utval240920
Partssamansett utval nye Ålesund
Planutval120923271808, 2217, 3128191614
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne031014190915061001
Sakkyndig nemnd
Styre for Ålesund kommunale eigedom KF282525120309, 211911
Styret Møre og Romsdal 110-sentral KF1105150414
Styret Ålesund brannvesen KF1110130401, 150414
Ungdomsrådet0310190915061001
Valstyre nye Ålesund
Ålesund formannskap1902, 1602, 1613, 2711, 11, 18, 2501, 08, 24012414, 28, 2905, 2602, 30
Ålesund kommunestyre1418112206, 20, 2717, 240823212509
Ålesund Valstyre160107, 14
Til toppen