Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
 
Clear
     
 

Møteplan 2021

Møteplan 2021
UtvalJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer kulturtilskot22
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer prisar og gåver11
Arbeidsmiljøutval17260801
Arbeidsutval for eigarmelding070412
Arbeidsutval for forskrift og gebyrregulativ 202107, 20
Arbeidsutval for samarbeid med frivillige om drift av leikeplassar09
Arbeidsutval for språkbruksplanen
Arbeidsutval frå komite for oppvekst - næringsstrategi05, 15, 222408
Arbeidsutval komite helse og omsorg - tenesteutvikling og nyskaping28
Arbeidsutval KTMS for gebyr
Beredskapsråd28
Eigarskapsutval03, 10, 20
Eldrerådet0303141915060301
Fellesnemnd nye Ålesund
Havneråd for Ålesundsregionens havnevesen
Havnerådet17072710
Havnestyret1801121021132522
Klagenemnda -23
Komite for helse og omsorg180801, 222607, 07
Komite for kultur og medborgarskap180801, 22260407302715, 29
Komite for oppvekst180801, 222607
Komite for teknisk, miljø og samferdsel180801, 222607302715, 29
Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik03092001291106
Kommunedelsutvalet Ellingsøy01152003041113
Kommunedelsutvalet Hessa, Skarbøvik og Aspøy210314201611, 18
Kommunedelsutvalet Indre Borgund250214202211, 24
Kommunedelsutvalet Nordøyane28102101201102
Kommunedelsutvalet Nørvøy, Nørvasund og Hatlane200915181523, 23
Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft28111503071102
Kommunedelsutvalet Skodje26152102211715
Kommunedelsutvalet Spjelkavik, Åse og Lerstad19, 270414312811, 30
Kommunedelsutvalet Vatne og Tennfjord02101302061107
Kommunedelsutvalet Ørskog04152102211108
Kontrollutvalet2803, 172826181308
Koordineringsnemnd politisk leiargruppe04, 11, 18, 250801, 08
Leiarforum kommunedelsutval131102
Oppgåveutval - ordførarkjede
Oppgåveutval - Revidering av politiske reglement10, 17, 2407, 14
Oppgåveutval - satsar for politikergodtgjersle
Partssamansett utval240920
Partssamansett utval nye Ålesund
Planutval120923271808, 2217, 31281614
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne0310141915060301
Sakkyndig nemnd
Styre for Ålesund kommunale eigedom KF2825251203090704
Styret Møre og Romsdal 110-sentral KF1105150414
Styret Ålesund brannvesen KF11101304150414
Ungdomsrådet03101915060301
Valstyre nye Ålesund
Ålesund formannskap1902, 1602, 1613, 2711, 11, 18, 2501, 082407, 2805, 2602, 30
Ålesund kommunestyre1418112206, 271723212509
Ålesund Valstyre1601
Til toppen