Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
 
Clear
     
 

Møteplan 2021

Møteplan 2021
UtvalJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer kulturtilskot22
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer prisar og gåver11
Arbeidsmiljøutval17260801
Arbeidsutval for eigarmelding0704
Arbeidsutval for samarbeid med frivillige om drift av leikeplassar09
Arbeidsutval for språkbruksplanen
Arbeidsutval frå komite for oppvekst - næringsstrategi05, 15, 22
Arbeidsutval komite helse og omsorg - tenesteutvikling og nyskaping28
Arbeidsutval KTMS for gebyr
Eldrerådet03031915060301
Fellesnemnd nye Ålesund
Havneråd for Ålesundsregionens havnevesen
Havnerådet072710
Havnestyret1801121021132522
Klagenemnda -23
Komite for helse og omsorg180801, 2226
Komite for kultur og medborgarskap180801, 2226302715, 29
Komite for oppvekst180801, 2226
Komite for teknisk, miljø og samferdsel180801, 2226302715, 29
Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik03092126291106
Kommunedelsutvalet Ellingsøy01152009041113
Kommunedelsutvalet Hessa, Skarbøvik og Aspøy210313111611, 18
Kommunedelsutvalet Indre Borgund250227202211, 24
Kommunedelsutvalet Nordøyane28100301201102
Kommunedelsutvalet Nørvøy, Nørvasund og Hatlane200915181511, 23
Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft28112903071102
Kommunedelsutvalet Skodje26240502301115
Kommunedelsutvalet Spjelkavik, Åse og Lerstad19, 270414312811, 30
Kommunedelsutvalet Vatne og Tennfjord02102808061107
Kommunedelsutvalet Ørskog04150407211108
Kontrollutvalet
Koordineringsnemnd politisk leiargruppe04, 11, 18, 2508
Leiarforum kommunedelsutval131102
Oppgåveutval - ordførarkjede
Oppgåveutval - satsar for politikergodtgjersle
Partssamansett utval
Partssamansett utval nye Ålesund
Planutval120923271808, 2217, 31281614
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne03101915060301
Sakkyndig nemnd
Styre for Ålesund kommunale eigedom KF2825252903090704
Styret Møre og Romsdal 110-sentral KF1125150414
Styret Ålesund brannvesen KF111025150414
Ungdomsrådet03101915060301
Valstyre nye Ålesund
Ålesund formannskap1902, 1602, 16131101240705, 2602, 30
Ålesund kommunestyre14181122271723212509
Ålesund Valstyre16
Til toppen