Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
 
Clear
     
 

Møteplan 2020

Møteplan 2020
UtvalJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer kulturtilskot1801, 30
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer prisar og gåver12, 2910
Arbeidsmiljøutval0110302702
Arbeidsutval for eigarmelding0314, 26, 2711
Arbeidsutval for samarbeid med frivillige om drift av leikeplassar2801
Arbeidsutval for språkbruksplanen13, 27101201
Arbeidsutval frå komite for oppvekst - næringsstrategi3015
Arbeidsutval komite helse og omorg - tenesteutvikling og nyskaping04
Arbeidsutval KTMS for gebyr11, 17, 300601, 07
Eldrerådet05112003, 1026302825
Fellesnemnd nye Ålesund
Havneråd for Ålesundsregionens havnevesen
Havnerådet03, 27112804
Havnestyret27301815141916
Klagenemnda -0218
Komite for helse og omsorg20162711, 2502, 0824142616
Komite for kultur og medborgarskap20162711, 2502, 0824142616
Komite for oppvekst20162711, 2502, 0824142616
Komite for teknisk, miljø og samferdsel20162711, 2502, 0824142616
Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik0903, 29221214
Kommunedelsutvalet Ellingsøy1709, 28221809
Kommunedelsutvalet Hessa, Skarbøvik og Aspøy1026212202, 30
Kommunedelsutvalet Indre Borgund153122220402
Kommunedelsutvalet Nordøyane1101, 2322, 2926
Kommunedelsutvalet Nørvøy, Nørvasund og Hatlane1026212202, 30
Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft111001, 221910
Kommunedelsutvalet Skodje1707, 30220907
Kommunedelsutvalet Spjelkavik, Åse og Lerstad153122220402
Kommunedelsutvalet Vatne og Tennfjord0909, 28221809
Kommunedelsutvalet Ørskog1707, 30220907
Kontrollutvalet1516, 292222171409
Leiarforum kommunedelsutval1622
Oppgåveutval - ordførarkjede2026
Oppgåveutval - satsar for politikergodtgjersle27
Partssamansett utval
Partssamansett utval nye Ålesund
Planutval142510, 312119231115, 292703, 1701
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne05112004, 1026302825
Sakkyndig nemnd27
Styre for Ålesund kommunale eigedom KF31271207, 23140403, 10141902, 18
Styret Møre og Romsdal 110-sentral KF172628091501
Styret Ålesund brannvesen KF1926280921221909
Ungdomsrådet05182003, 1026302825
Valstyre nye Ålesund
Ålesund formannskap210403, 17, 2614, 2805, 1202, 09071808, 22, 29202408, 15
Ålesund kommunestyre1325, 2607, 0818, 192724151003, 17
Til toppen