Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
 
Clear
     
 

Møteplan 2021

Møteplan 2021
UtvalJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer kulturtilskot22
Arbeidsgruppe KKM for retningslinjer prisar og gåver11
Arbeidsmiljøutval17260801
Arbeidsutval for eigarmelding070412
Arbeidsutval for forskrift og gebyrregulativ 202107, 21, 31
Arbeidsutval for samarbeid med frivillige om drift av leikeplassar09
Arbeidsutval for språkbruksplanen
Arbeidsutval frå komite for oppvekst - næringsstrategi05, 15, 222408
Arbeidsutval komite for helse og omsorg - vikarpool04, 17, 29
Arbeidsutval komite helse og omsorg - tenesteutvikling og nyskaping28
Arbeidsutval KTMS for gebyr
Beredskapsråd28
Eigarskapsutval03, 10, 201830272529
Eldrerådet030314190915061001
Fellesnemnd nye Ålesund
Havneråd for Ålesundsregionens havnevesen
Havnerådet17072710
Havnestyret1801121021132522
Klagenemnda -2322
Komite for helse og omsorg180801, 222607302715, 29
Komite for kultur og medborgarskap180801, 22260407302715, 29
Komite for oppvekst180801, 222607302715, 29
Komite for teknisk, miljø og samferdsel180801, 222607302715, 29
Kommunedelsutvalet Brattvåg, Hildre og Søvik03092001291106
Kommunedelsutvalet Ellingsøy01152003041113
Kommunedelsutvalet Hessa, Skarbøvik og Aspøy210314201611, 18
Kommunedelsutvalet Indre Borgund250214202211, 24
Kommunedelsutvalet Nordøyane28102101201102
Kommunedelsutvalet Nørvøy, Nørvasund og Hatlane200915181523, 23
Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft28111503071102
Kommunedelsutvalet Skodje26152102211715
Kommunedelsutvalet Spjelkavik, Åse og Lerstad19, 270414312811, 30
Kommunedelsutvalet Vatne og Tennfjord02101302061107
Kommunedelsutvalet Ørskog04152102211108
Kontrollutvalet2803, 172826012001
Koordineringsnemnd politisk leiargruppe04, 11, 18, 250801, 0807
Leiarforum kommunedelsutval131102
Oppgåveutval - ordførarkjede
Oppgåveutval - Revidering av politiske reglement10, 17, 2407, 14
Oppgåveutval - satsar for politikergodtgjersle
Partssamansett utval240920
Partssamansett utval nye Ålesund
Planutval120923271808, 2217, 31281614
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne031014190915061001
Sakkyndig nemnd
Styre for Ålesund kommunale eigedom KF2825251203090704
Styret Møre og Romsdal 110-sentral KF1105150414
Styret Ålesund brannvesen KF11101304150414
Ungdomsrådet0310190915061001
Valstyre nye Ålesund
Ålesund formannskap1902, 1602, 1613, 2711, 11, 18, 2501, 08, 24012407, 2805, 2602, 30
Ålesund kommunestyre1418112206, 20, 2717, 240823212509
Ålesund Valstyre1601
Til toppen