Midlertidig postliste frå 14.10

Midlertidig postliste frå 13.10

Postlister og møteplan er mellombels utilgjengeleg på grunn av teknisk feil. Midlertidige postlister blir lagt her inntil feilen er løyst. 


 

Postlister: 

 

Postliste 22.10.2020 (PDF, 163 kB)

Postliste 21.10.2020 (PDF, 270 kB)

Postliste 20.10.2020 (PDF, 117 kB)

Postliste 19.10.2020 (PDF, 163 kB)

Postliste 16.10.2020 (PDF, 143 kB)

Postliste 15.10.2020 (PDF, 127 kB)

Postliste 14.10.2020 (PDF, 184 kB)

Postliste 13.10.2020 (PDF, 130 kB)

Merknad: 

Vi navngir postlister etter den dagen vi tar de ut, men dei innehalder data frå to virkedager tilbake i tid.  Den postlista som heiter 15.10 innehalder data for 13.10, den som heiter 14.10 innehalder data frå 12.10 og den som heter 12.10 innehalder data frå 9-11.oktober.

 

Be om innsyn

Kontakt dokumentsenteret på postmottak@alesund.kommune.no om du har spørsmål eller vil be om innsyn i eit dokument. Innsynsløysinga vil om kort tid vere oppe og gå igjen, og vi ber om at kun høyst nødvendige innsyn blir gjort per no, siden det er ressurskrevjande å gjere dette manuelt. 

Til toppen