Innsyn frå dei gamle kommunene

Innsyn for de gamle kommunene

Etter kommunesamanslåinga vil det framleis vera mogleg å få innsyn i postlister og saker for dei gamle kommunane ein periode.

Merk at dette er gjeldande innsynsløysing for alle dei fem kommunane fram til 31.12.2019

 

Dokument som ikkje ligg på postlistene:

  • Sakshandsaming som skjer i dei ulike fagsystema kjem ikkje fram på denne postlista.
  • Postlista for generelle saker er tilgjengeleg i 6 månadar tilbake i tid.
  • Postlista for plan- og byggesaker er tilgjengeleg tilbake til 01.01.2012.
  • Postlista for politiske saker er tilgjengeleg tilbake til 01.01.2011.
  • Pasient- og klientsaker er saksområde som i sin heilskap blir halden utenfor internett. Partsinnsyn er heimla i forvaltningslova § 18.

Eventuelt krav om innsyn skal rettast til postmottak@alesund.kommune.no. Sensitive opplysningar skal ikkje sendast på e-post. Ta kontakt med Avdeling dokumentsenter.

Til toppen