Her kan du søke etter dokument i sakssystemet til kommunen. Skriv inn deler av tittelen på dokumentet du leiter etter, og trykk på søk. Du vil då få sjå ei liste over dokumenta som inneheld alle orda du søkte etter. Når du har fått lista over dokument, kan du klikke på 'Gå til journalposten'-lenka for å få meir informasjon om eit dokument, eller 'Gå til arkivsaken'-lenka for å få informasjon om saka dokumentet er knytt til.

Plansaker, byggesaker og saker til politisk behandling er publisert i fulltekst tilbake til 01.01.20. Andre saker er ikkje fulltekstpublisert, og har ei tidsavgrensing på eit år. Innsyn for dei gamle kommunane finn du her.
 
Clear
     
 

Søk etter dokument

 
 
 
-
 
 

Ytterlegare informasjon