Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Møteplikt for folkevalgte

1. Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ er pliktig til å delta i organets møter med mindre det er snakk om gyldig forfall, jf. kommunelovens § 40 nr. 1.

2. Gyldig forfall er situasjoner hvor det å møte vil innebære
a)    fare for helbred eller velferd,
b)    å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter.
c)    deltaking i møter i andre offentlige organer,
d)    reisefravær.

3. Forfall, og grunnen til forfallet, skal så sant ikke annet er avtalt meldes til organets sekretariat så snart situasjonen oppstår. Sekretariatet kaller deretter inn vararepresentant i valgt rekkefølge eller i tråd med det som er fastsatt i avtalevalg.


Bruk helst epost til å melde forfall

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119