Melde forfall til politisk møte

Skrevet .

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn.

Vi anmoder de folkevalgte, både faste medlemmer og varamedlemmer om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er:

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.