Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Melde forfall til politisk møte

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn.

Vi anmoder de folkevalgte, både faste medlemmer og varamedlemmer om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er:

  • uoppsettelig arbeid som forretningsreiser
  • store familiebegivenheter som bryllup, jubiléer og begravelser
  • omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kunne ha møtt uten fare for helbred eller velferd
  • omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kunne ha møtt uten å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter
  • sykdom eller andre hindringer som gjør det umulig eller forholdsvis byrdefullt å møte

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119