Reiserekning, utlegg og møtegodtgjering

Møtegodtgjering og refusjon for reiser skal du som folkevald legge inn sjølv i lønssystemet.

Kva folkevalde har rett på av honorar og dekking av utgifter går fram av Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår. (PDF, 3 MB)

Dersom arbeidsgivar trekker deg i lønn når du er i folkevalde møte, kan du dokumentere dette ved å bruke skjema for tapt arbeidsforteneste.  (PDF, 116 kB) (last ned fila).

Får du lønn som vanleg, kan arbeidsgivar bruke det same skjemaet for å be om refusjon frå kommunen. Då må arbeidsgivar skrive på skjemaet ein merknad slik at det går tydeleg fram at det er snakk om refusjon til arbeidsgivar.  

Møtegodtgjering og reiseutgifter - digital innsending

Sjå korleis du går fram for å krevje møtegodtgjering og refusjon for reiser: 

Rettleiing for utbetaling av møtegodtgjerdsle for politikarar i Ålesund kommune - 210920 (PDF, 637 kB)

Pålogging til Visma Expense: