Teikningar og ferdigattestar

Teikningar og ferdigattestar

Teikningar og ferdigattestar høyrer til byggesaka. Vil du sjå desse for din eigedom?

Teikningar og ferdigattestar finn du i byggesakene i vår innsynsløysing. Skal du ha dokument frå eldre byggesaksarkiv (før 2012) kan du kontakte Innbyggartorget, dette er berre dersom det gjeld din eigen eigedom. Gjeld førespurnaden om innsyn for andre eigedommar, så må desse bestillast via Ambita, Norkart eller Proconet.

(Lenke til Postinnsyn kommer)

Be om innsyn i eldre dokumenter

Du må be om innsyn i eldre byggesaksdokument.

Til toppen