Teikningar og ferdigattestar

Teikningar og ferdigattestar

Teikningar og ferdigattestar høyrer til byggesaka. Vil du sjå desse for din eigedom?

Teikningar og ferdigattestar finn du i byggesakene i vår innsynsløysing. Skal du ha dokument frå eldre byggesaksarkiv (før 2012) kan du kontakte Innbyggartorget. 

Du kan også bestille teikningar, ferdigattestar og liknande via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Til toppen