Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikkje gi ferdigattest frå før 1. januar 1998. 

Privatpersonar kan bruke skjemaet frå Direktoratet for Byggkvalitet og sende søknaden til postmottak@alesund.kommune.no. Du kan òg sende søknaden i posten til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller levera hos eit av våre Innbyggartorg.
Fagfolk kan søke ferdigattest som ein del av digital byggesøknad 

Ferdigattest for tiltak utan søknadsplikt 

Dersom du skal ferdigmelde eit tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette sjølv ved innsending av “Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt” og situasjonsplan der tiltaket er innteikna til postmottak@alesund.kommune.no. 

Finn ferdigattesten 

Dersom byggverket har fått ferdigattest, kan du finne den i Saksinnsyn

Behandlingstid 

Saksbehandlingstida ved søknad om ferdigattest er 3 uker. 

Ansvarleg for tenesta