Søke om ferdigattest

Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikkje gi ferdigattest frå før 1. januar 1998. 

 Søknaden kan sendast på ulike måter 

Ferdigattest for tiltak utan søknadsplikt 

Dersom du skal ferdigmelde eit tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette sjølv ved innsending av “Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt” og situasjonsplan der tiltaket er innteikna til postmottak@alesund.kommune.no

Finn ferdigattesten 

Dersom byggverket har fått ferdigattest, kan du finne den i Saksinnsyn

Behandlingstid 

Les om saksbehandlingstid for ferdigattest. 

Til toppen