Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Det er gult nivå på skolar og barnehagar til og med fredag 17. september.

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Må du sende byggesøknad?

Kva vil det seie å endre fasade?

Fasaden på eit bygg er ytterveggar og tak. Fasadeendringar kan for eksempel omfatte:

  • Vindauge: bytte, sette inn i yttervegg, tak loft eller kjellar
  • Dører: bytte, sette inn i yttervegg eller kjellar
  • Fasade/ytterveggar: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning.
  • Tak: skifte eller etterisolere.
  • Balkong: bygge inn balkong med glas, bygge, rive eller utvide balkong
  • Montering av varmepumpe, markise eller skilt

Ikkje alle fasadeendringar er søknadspliktige. Fasadeendring som ikkje fører til at bygninga sin karakter blir endra, samt tilbakeføring av fasade til tidlegare dokumentert utføring er unntatt søknadsplikt. Så lenge bygninga sin arkitektur ikkje blir endra kan du sette inn nytt vindu eller ny dør. Oppussing og vedlikehald er også unntatt frå søknadsplikta.

Dersom bygget er eit kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900 skal det svært lite til før søknadsplikt inntrer. Dette gjelder særleg i Ålesund sentrum.

Er du i tvil om det du vil gjere er søknadspliktig eller ikkje, kan du ta kontakt med kommunen.

Til toppen