Byggesøknad for eldstad eller skorstein?

Eldstad kan du montere utan å søke, men skorstein må du søke om. For begge deler må du melde frå til brannvesenet.

Du må alltid melde frå

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikkje, må du alltid sende melding til Ålesund brannvesen dersom du installerer, endrar eller fjernar ein eldstad. Dette gjer du for at brannvesenet skal få operert raskare og tryggare dersom en brann oppstår.

Meld om nytt/endring på fyringsanlegg/eldstad

Meld om fråkopla fyringsanlegg/eldstad

Du treng ikkje sende byggesøknad dersom

  • du skal installere, endre, rive eller reparere eldstad innanfor ei og same brukseining eller branncelle.

Du må sende byggesøknad med hjelp frå fagfolk dersom

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere ein skorstein.

Finn foretak med sentral godkjenning her.

Ansvarleg for tenesta